Doktorunuza Sorun

BLEACHING MISTAKES

BLEACHING MISTAKES

Contrary to what is known; bleaching, which has been widely applied recently, is a very complex structure like an equation with multiple variables. While there is a chemical change at present, it is difficult to ensure that this does not damage the tooth substructure. This subject is an operation that requires experience. In this process, in principle, hydrogen peroxide, a bleaching agent, is applied to the tooth substructure. This process reveals the main difference between bleaching processes.

Now you can call for appointment and detailed information:

0212 288 58 57 - 0545 288 58 57

Nowadays, solutions, creams, pens and many products that emerge as extraordinary tooth whiteners are offered to the public in almost every market, newspaper ads and internet. Such materials are applied to the teeth for a specific time. However, there is no definite information about to what extent these products will harm the teeth. It is possible to get results with these solutions containing intense amounts of hydrogen peroxide. It is necessary to perceive this system as using the cleaners applied to a garment colored by accident. Excessive use of cleaning solutions may clean the colored area but also cause the garment to be worn out, and the garment will not be used again. Teeth whiteners in this form can cause irreversible damages in the tooth substructure due to their intense and completely unknown contents and concentrations. Therefore, they can cause us to lose our teeth for the sake of a cosmetic renovation.

Now you can call for appointment and detailed information:

0212 288 58 57 - 0545 288 58 57

The difference of the materials used by dentists from this type of under-the-counter materials is that their content is sustained-release Carbamide peroxide. Thanks to this formula, whitening of the teeth can be kept under control, and this can become a chemical process. In this way, teeth will not be damaged, and a perfect result will be delivered. Leading producers are working to make this procedure suitable for every patient. They include other chemical solutions into these sets to ensure sensitivity and to stabilize the dental tissue after the procedure. Besides such measures, the suitability of the bleaching process for the patient is completely at the discretion of the dentist. Unfortunately, patients are misled about bleaching, and sometimes wrong treatments can be done. Patients with deep cracks, excessive gingival recesses and periodontal problems may not always be suitable for these procedures. Evaluation of this procedure by an experienced dentist and using other methods, if necessary, would have been more beneficial for the patient.

AESTHETIC FILLING
buton

Son senelerde oldukça fazla uygulanmaya başlanan diş beyazlatma işlemi bilindiğinin aksine oldukça karmaşık bir yapısı bulunan çok bilinmeyenli bir denklem gibidir aslında. Dişin yapısında kimyasal bir değişim söz konusuyken bunun diş yapısına zarar vermemesini sağlamak oldukça zordur. Bu konu deneyim gerektiren bir işlem olmaktadır. Bu işlemde ilke olarak ağartma ajanı olan hidrojen peroksitin diş yapısına uygulanması sağlanmaktadır. Bu işlemi gerçekleştirme prosedürü ise beyazlatma işlemleri arasındaki temel farkı ortaya çıkartmaktadır.

Günümüzde artık neredeyse her markette, gazete ilanlarında, internet ortamında olağanüstü diş beyazlatıcılar olarak ortaya çıkmakta olan solüsyonlar, kremler, kalemler ve birçok ürün halkın ilgisine sunulmaktadır. Bu tarz materyaller diş üzerinde belli süreler uygulanarak sonuç alınmaya çalışılır. Fakat bu işlemin dişe ne kadar zarar vereceği konusunda kesin bir bilgi yoktur. İçerisinde yoğun miktarlarda hidrojen peroksit içeren bu solüsyonlarla sonuç almak muhtemeldir. Bu sistemi renkli bir objenin kaza ile boyadığı bir elbiseyi temizlemek için uygulanan temizleyicilerin kullanılması gibi düşünmek gerekir. Gereğinden fazlaca uygulanan temizleme solüsyonları o elbisenin kirli olan yerinin temiz fakat aşınmış olmasına ve elbisenin bir daha kullanılamamasına neden olabilmektedir. Bu biçimde olan diş beyazlatıcılar bu ürünler de yoğun hem de tam anlamıyla bilinmeyen içerik ve konsantrasyonları nedeni ile diş yapısında geri dönüşümsüz zararlara neden olmakla beraber kozmetik bir reform uğruna dişimizi kaybetme noktasına gelmemize neden olabilmektedirler.

Diş doktorları tarafından kullanılan materyallerin bu tarz merdiven altı materyallerden farkı içeriğinin yavaş salınımlı Karbamid peroksit olmasındadır. Bu formül sayesinde ise dişin beyazlatılması kontrol altında tutulabilecek ve bu da kimyasal süreç haline gelebilecektir. Bu sayede diş üzerinde herhangi bir zarar oluşturulmamış olunacak ve kusursuz bir sonuca ulaşılmış olunacaktır. Bu tarz solüsyonların üretimini yapan firmaların önde gelenleri işlemin her hastaya uygun hale getirebilmek için çalışmaktadır. Hassasiyet engelleyici ve diş dokusunun işlem sonrasında stabil bir hale gelmesini sağlamak amacı ile diğer kimyasal solüsyonları bu setlerin içerisine dahil etmektedirler. Bu tarz tedbirlerin yanında beyazlatma işleminin hastaya uygunluğu tamamen hekimin inisiyatifindedir. Ne yazık ki bazen hastaların beyazlatma konusunda yanlış yönlendirildiği ve yanlış tedaviler yapıldığı görülebilmektedir. Derin çatlakları, dişeti çekilmesi fazla olan ve dişlerinde periodontal problem bulunan hastalar bu işlemler için her zaman müsait olmayabilirler. Bu işlemin deneyimli bir hekim tarafından değerlendirilip karar verilmesi ve gerekirse başka yöntemlere başvurulması hasta için belki de çok daha fazla yarar sağlamış olacaktır.

CONTACT US

ADDRESS:
Valikonağı cad. No:81/3 Nişantaşı / İstanbul

PHONE:
+90 212 288 58 57
+90 545 288 58 57

Aesthetic Dentist on WhatsApp

E-MAIL:
info@estetikdisdoktoru.com

TOOLS

BULLETIN

E-Bulletin Subscription
Email:
WARNING: The content of this site has been prepared to inform the user for health purposes. The information on the site can never replace a physician's treatment or consultation. Site content should never be considered for the selection of a personal diagnosis or treatment method